:: แจ้งปิดปรับปรุง Server

+ เนื่องจากสถานะการณ์ตอนนี้ ทางทีมงานได้เร่งแก้ไข เนื่องจาก HDD มีปัญหา ทำให้ต้องมีการกู้ข้อมูล และการกู้ข้อมูลก็ใช้เวลานาน ต้องขอโทษสมาชิกด้วยนะคับ

+ สำหรับสมาชิก VIP จะชดเชยให้ครบตามจำนวนวันที่แก้ไขคับ


Flappy Bird เกมส์แก้เครียดระหว่างรอครับ


TorrentBits (Todaybit.com) เสื้อผ้าแฟชั่น เสื้อผ้าผู้หญิง